Hergebruik van reststromen

Wat is een reststroom?

Bij Fosbury Energy kijken we naar stromen die geen of een negatieve waarde hebben voor het bedrijf dat deze stromen produceert. Bijvoorbeeld biomassa, warmte, CO2, stoom en elektriciteit. Kortom, alle energie- en grondstoffenstromen kunnen reststromen zijn.

Overschot en tekort

Wanneer door middel van een scan het aanbod en de vraag in een bepaald gebied in kaart is gebracht, is de volgende logische stap om kansrijke verbindingen verder uit te werken in businessanalyses. Die analyses zijn daarna de basis om verbindingen te ontwikkelen in de regio.