U bevindt zich hier

Energie-inrichting van stad & land

Een levendige industrie

Het verankeren en werven van industrieën is belangrijk voor een regio. Een levendige industrie betekent werkgelegenheid en een aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving. Door bedrijven en instellingen in de regio met elkaar te verbinden via reststromen ontstaan er voordelen waardoor ze langer in de regio gevestigd blijven en/of zich eerder in de regio vestigen. Voor de bedrijven ontstaan er voordelen doordat hun concurrentiepositie wordt verbeterd via een verwaarding van hun reststromen en het verbeteren van hun Carbon Footprint (MVO). 

Samenwerken met energie

Samenwerking als kracht 

Een aantrekkelijk gebied is een gebied dat effectief, duurzaam en winstgevend werkt. Niet ieder bedrijf of instelling voor zich, maar in samenwerking met elkaar. De overheid is hierbij essentieel vanwege de brugfunctie die zij heeft. Veelal hebben bedrijven hun energiebesparing en interne processen op orde (benchmark convenanten, MJA, MEE). Toch blijven er nog substantiële voordelen te behalen door de reststromen buiten de organisatie te verwaarden. In de praktijk blijkt dat het voor bedrijven moeilijk is om samenwerking met hun omgeving tot stand te brengen (ontbrekende infrastructuur, eigendomsverhoudingen, leveringsverplichtingen, redundantie,  etcetera). De overheid kan een crusiale rol spelen in het tot stand brengen van deze verbindingen. 

Voordelen

Fosbury Energy kan overheden ondersteunen om het maximale uit haar regio te halen. Dat doen we door het energie- en grondstoffenverbruik van de gevestigde bedrijven en instellingen in kaart te brengen en succesvolle koppelingen tot stand te brengen. Overheden en bedrijven halen daarmee hun duurzaamheiddoelstellingen, het industriegebied en de leefomgeving worden aantrekkelijker en door middel van een efficiëntere productie wordt er meer winst behaald. Daarnaast biedt het de overheid inzicht en extra argumenten om nieuwe bedrijven te werven en gerichte lokatie adviezen te geven.

Onze diensten voor overheden

Fosbury Energy kan de overheid als volgt ondersteunen:

  • Bepalen van kansen in regio;
  • In kaart brengen van mogelijke samenwerking;
  • Tot stand brengen van consortia;
  • Regionale energie en grondstoffenscans;
  • Opzetten van businessanalyses;
  • Vormen van samenwerkende teams;
  • Businesscases ten behoeve van teams;
  • Opzetten van ESCO's en financiëring;
  • Projectmanagement.

Lees hier meer over onze diensten:

Gebiedsgerichte energiescan

Hergebruik van reststromen

Beheren van het energienetwerk

Projectondersteuning en bemiddeling

Bruggen bouwen