U bevindt zich hier

    • You are here:
    • Home > Wat we doen

Wat we doen

Meer doen met energie meer doen met energie


“Meer doen met energie”, dat is het motto van Fosbury Energy. Bedrijven en instellingen hebben voor hun processen grote hoeveelheden energie nodig. Veelal komen hierbij waardevolle reststromen vrij. Deze reststromen worden nu vaak als afval behandelt, terwijl ze op een andere plek juist erg goed gebruikt kunnen worden. Fosbury Energy zet zich in voor het efficiënter gebruik van energie- en grondstoffenstromen, waarbij winst en duurzaamheid wordt behaald.


Winst behalen door uitwisseling van reststromen


Fosbury Energy adviseert en ondersteunt bedrijven en overheden bij de sluiting van kringlopen in industrie, agrarische en stedelijke gebieden. Wij leggen verbindingen om de reststromen (energie en grondstoffen) van bedrijven en instellingen in te zetten bij potentieele afnemers. Door de uitwisseling van deze energie- en andere reststromen wordt waarde gecreëerd voor partijen, wordt de carbon footprint verminderd en het energieverbruik verlaagd.


Onze aanpak:


Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken beginnen we met een inventarisatie van energie en grondstoffenstromen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar mogelijke verbindingen binnen maar vooral ook buiten het bedrijf of instelling. Na de inventarisatie worden mogelijke koppelingen onderzocht en indien de haalbaarheidsanalyse voldoende potentie laat zien wordt er een projectteam gevormd met betrokken bedrijven en of instellingen. Daarna wordt de haalbaarheidsanalyse gezamenlijk verder uitgewerkt in een businesscase. Doelstelling van de businesscase is om het team voldoende basis te geven voor de realisatie van de kansen.


Wat kunnen wij voor u betekenen?