U bevindt zich hier

Wie zijn wij

Henk van Dijk

Henk van Dijk is een ervaren ondernemer en projectmanager gericht op vernieuwing en innovatie. Hij is opgeleid op het gebied van marketing en verandermanagement en heeft jarenlang een leidinggevende positie gehad bij een landelijke organisatie, gericht op innovatieondersteuning. Naast de aansturing van een deel van de organisatie, adviseerde en ondersteunde Henk MKB-bedrijven bij innovatietrajecten. In 2007 is hij zijn eigen bedrijf gestart op het gebied van innovatie en innovatieondersteuning. Als het gaat om energie en reststromen heeft Henk via diverse innovatieprojecten kennis opgedaan over reststromen, warmte en CO2-zuivering en gebruik. 

Henk@fosburyenergy.nl

Frank de Bruijn

Frank de Bruijn is een verbindend strateeg met technische en bedrijfskundige inhoud. Hij is de initiatiefnemer, uitvoerder en/of begeleider van vele projecten waarbij bedrijven en instellingen letterlijk verbonden zijn met energie(rest)stromen zoals warmte (stoom/warm water), CO2, elektriciteit en bio-energie. Vanuit zijn rol als gebiedsmakelaar voor de Provincie Noord-Brabant is hij betrokken bij alle (rest)warmte en (rest)- energieprojecten in de provincie. Frank is zeer gedreven, enthousiasmerend en resultaatgericht om (rest)energie en (rest)warmteprojecten tot stand te brengen.

Frank@fosburyenergy.nl

Desiree Denis

Desiree Denis is projectsecretaresse bij Fosbury Energy. Zij doet alle secretariele en administratieve werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt ze diverse innovatieve projecten.

Secretariaat@fosburyenergy.nl

Denise van Eekeren

Denise van Eekeren heeft een passie voor organiseren en plannen. Daarom is zij in 2012 haar eigen bedrijf gestart ten behoeve van het organiseren van zakelijke evenementen voor ondernemers. Daarnaast biedt zij tevens waar nodig ondersteuning bij verschillende innovatieve projecten.

Denise@fosburyenergy.nl

Lucas van den Bogaard

Lucas van den Boogaard is in 2012 zijn eigen bedrijf gestart gericht op duurzame energie oplossingen en projectmanagement. Daarvoor was hij een aantal jaren werkzaam als senior consultant voor Ecofys, divisie Demand unit Built Environment Netherlands (BEN), waar hij onder meer energievisies en haalbaarheidsstudies uitvoerde op het gebied van duurzame energie voor woningen, grote kantoorgebouwen, bedrijventerreinen en de glastuinbouw. Ook was Lucas werkzaam voor Eneco en NUON. Hij heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft.

Lucas@fosburyenergy.nl

Michiel Boertje

Michiel Boertje werkt al jaren als interim IT manager en heeft veel van zijn ervaring opgedaan bij de overheid, in de logistiek en in retail. Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van IT en helaas is er vaak een kloof  tussen verwachtingen ten aanzien van de (interne) IT dienstverlening en geleverde diensten.  Michiel focust zich in zijn werk vooral op de mensen en zorgt zodoende dat de IT teams beter gaan presteren. Technische kennis is over het algemeen voldoende aanwezig, maar op gebied van procesmatig werken en organisatiegericht denken en handelen is vaak verbetering noodzakelijk.

Michiel@fosburyenergy.nl

Martin Hostink

Martin Horstink is een allround energy consultant met een scherpe focus op ontwikkelingen in de energiemarkt en het technisch en economisch toekomstbestendig maken van energieprojecten. Hij analyseert graag complexe energievraagstukken en vertaalt de uitkomsten naar helder operationeel of strategisch advies. Martin heeft brede ervaring onder andere op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en due diligence, exploitatie en optimalisatie van kleine en middelgrote energiecentrales, zoals industriële WKC’s, geothermieprojecten in de glastuinbouw en WKO-systemen in de gebouwde omgeving.

Martin@fosburyenergy.nl